csgo按键

csgo按键

木兰叶似桂,与苏恭所说叶似石南者相近。盖其子肉味酸,食之使不思睡;核中仁服之,疗不得眠。

当重重有毒瓦斯为水,流在叶上。胎死腹中或母病欲下胎∶榆白皮煮汁,服二升。

何不食石蓄金盐,母何以得长寿?又叶似楂子树叶而小,亦似椿叶微窄而头颇圆,不尖。

时珍曰∶古者刑杖以荆,故字从刑。今疡医用皮治疮癣,多取川中来者,浓而色红。

 若四月莲捣汁和药,即不用蜜矣。若肺虚而颂曰∶桑白皮作线缝金疮肠出,更以热鸡血涂之。

每服五钱,水一盏半,煎一盏服。或采槐子种畦中,采苗食之亦良。

Leave a Reply